xóc đĩa đổi thưởng hull city afc - Top 1 Nhà Cái Uy Tín Nhất Việt Nam & Châu Á ️

Phần thi trực tuyến vòng loại cấp Thành phố Hội thi “Công dân thành phố với hành trình văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023

Ngày đăng: 07 tháng 8 2023
Lượt xem: 294
Phần thi trực tuyến vòng loại cấp Thành phố Hội thi “Công dân thành phố với hành trình văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023

Chiều ngày 07/08/2023, tại Phòng Thực hành Tiếng Hàn đa năng xóc đĩa đổi thưởng hull city afc - Kỹ thuật Quận 12, Đội thi gồm 3 Thầy/Cô thuộc Chi bộ Trường đã đại diện cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tham dự phần thi trực tuyến vòng loại cấp Thành phố Hội thi “Công dân thành phố với hành trình văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023 do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức.


Trước đó, Đội thi đã hoàn thành phần thi thiết kế inforgraphic nhằm tuyên truyền, giới thiệu Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và thực hiện clip trailer giới thiệu về Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn An Ninh tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12.


Đội dự thi tham gia trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 25 phút gồm các nội dung: Tìm hiểu về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ; các nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Đề cương Văn hóa Việt Nam; kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Trung ương Đảng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và các nội dung lãnh đạo của Đảng bộ thành phố trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Những nội dung kiến thức chung về lịch sử văn hóa của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh; thành tựu phát triển về văn hóa thành phố sau 37 năm đổi mới; chiến lược phát triển văn hóa thành phố đến năm 2030; các thiết chế văn hóa, di tích lịch sử văn hóa, các địa điểm văn hóa nổi bật của thành phố và các địa phương trực thuộc thành phố; các loại hình nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật đương đại nổi bật trên địa bàn thành phố...


Xin được chúc mừng các Thầy/Cô đã hoàn thành tốt phần thi và chúc Hội thi “Công dân thành phố với hành trình văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023 diễn ra thành công tốt đẹp.


//vanphongdanguy.hcm.sharffs.com/tin-tuc-su-kien/tuyen-giao-dang-uy-so-giao-duc-va-dao-tao-voi-hoi-thi-cong-dan-thanh-pho-voi-ha/ctmb/39784/72138Tin mới

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN (TỪ NGÀY 25/12 – 29/12/2023)
Lượt xem: 29 Ngày đăng: 12/12/2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN (TỪ NGÀY 18/12 – 22/12/2023)
Lượt xem: 30 Ngày đăng: 12/12/2023

Tin cùng loại